Шановні колеги!!!

На цій сторінці ви маєте можливість познайомитись із різноманітними інноваційними технологіями, які використовуємо у своєму дошкільному навчальному закладі.

Інноваційна діяльність – це цілеспрямований процес застосування інновацій (зміни всередині системи) й експериментальної перевірки результативності.

Основні напрями інноваційної діяльності:

* апробація вітчизняних і світових освітніх та педагогічних інновацій;

* апробація інновацій, розроблених у ході експериментальної роботи регіонального рівня;

* розробка й експериментальна перевірка продуктивності й можливості застосування освітніх і педагогічних інновацій;

* застосування освітніх і педагогічних інновацій.

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу нашого дошкільного навчального закладу, у здійсненні інноваційної діяльності, є:

* вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та світовою педагогічною наукою, а також ефективність їхнього упровадження в інших дошкільних навчальних закладах;

* моніторинг ефективності впровадження інновацій, розроблених педагогічним колективом дошкільного навчального закладу;

* створення бази даних щодо впровадження освітніх і педагогічних інновацій у дошкільному навчальному закладі;

* розробка методичних рекомендацій.

Чинниками, які визначають інноваційний потенціал освітнього закладу є:

* матеріальна база;

* рівень професійної кваліфікації, освіти, стаж роботи, вік педагогів;

* можливості впровадження нововведень, та контролю за процесом упровадження;

* готовність керівника до нововведень.

Здійснення інноваційної діяльності передбачає:

- виявлення інноваційної ініціативи;

- створення інновації:

- розробку, експертизу й апробацію інноваційного освітнього проекту, який зумовлює вибір найбільш прийнятного варіанта стратегії розвитку освітнього закладу.

- одержання експериментальних результатів;

- апробацію одержаних експериментальних результатів;

- розповсюдження й освоєння інновації;

- збереження інновації.

Інформація про програми, методичні посібники, методичні рекомендації

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 2 «Берегиня»

/Files/images/2021_rk/IMG_20210303_092725.jpg

/Files/images/sistema_metodroboti/sistema/DSC_0009.jpg/Files/images/sistema_metodroboti/sistema/DSC_0010.jpg/Files/images/sistema_metodroboti/sistema/DSC_0011.jpg

Борисевич Оксана Анатоліївна вихователь, Петровська Н.А. вихователь-методист,

Парціальна програма «Паперовий дивограй» для дітей старшого дошкільного віку

(5-6-го року життя)

Схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Протокол № 1

від 23.02.2012 року

Парціальна програма «Паперовий дивограй» гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку (5-6-го року життя), розроблена відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компоненту дошкільної освіти в України, на основі змісту програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Програма гурткової роботи використовується, як у традиційних та нетрадиційних методиках навчання паперопластики, та передбачає реалізацію: розвитку художньо-творчих здібностей під час роботи з різним папером; виховує естетичний смак, творчу увагу, фантазію; навчає створювати паперові вироби.

Робота з папером - сприяє у дітей збагачення емоційної сфери, робить цікавим процес пізнання світу, об'єднує естетичне і трудове виховання.

Всі форми роботи тісно переплетені з грою, які природніше розв'язують творчі завдання.

Програма містить: методичні рекомендації щодо розвитку творчих та пізнавальних здібностей дітей засобами паперопластики; перспективний та календарний план роботи з дітьми старшого дошкільного віку 5-6 років; техніку та етапи виконання паперової пластики; конспекти занять; пальчикові ігри; художню літературу; абетку паперопластики; анкети для батьків; психологічну характеристику дітей; фотоматеріали.

Занесено до Анотованого каталогу ХIV обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

/Files/images/DSC 12.JPG

Жабська Катерина Миколаївна, інструктор з фізкультури

Досвід роботи «Використання дихальної гімнастики в організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку»

Схвалено науково-методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 27.12.2013 року протокол № 6

Автор досвіду «Використання дихальної гімнастики в організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку, значну увагу приділяє інноваційним технологіям під час фізкультурно-оздоровчої роботи. В досвіді роботи представлено систему вправ з оздоровлення для дітей дошкільного віку - дихальна гімнастика з техніками «хатха-йоги», гімнастика «У-шу», вправи та ігри в «Сухому басейні» за методикою О.М.Стрельнікової, К.П.Бутейко, австрійського лікаря Рудольфа Бройса. Різноманітна дихальна гімнастика, розвиває легеневу систему, сприяє підвищенню рівня їх фізичної підготовленості та загартовує організм, знижує рівень захворюваності і стимулює дітей до здорового способу життя. Досвід роботи містить методичні рекомендації для інструкторів з фізкультури, плавання, батьків, вихователів щодо застосування інноваційних технологій під час дихальної гімнастики у роботі з дітьми раннього та дошкільного віку. Рекомендовано для використання під час фізкультурно-оздоровчих заходів з дошкільниками в дошкільному навчальному закладі.

/Files/images/DSC_0017.JPG

Досвід дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 2 «Берегиня» з еколого-оздоровчої роботи

Наказ Науково-методичного центру від 27.08.2014 р. № 87 «Про організацію та проведення дослідно-експерементальної й інноваційної діяльності в закладах міста Білої Церкви у 2014 – 2015 навчальному році»

Інноваційна діяльність з проблеми «Організація еколого-оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному закладі» проводиться зі збереження та зміц­нення здоров'я дітей, яке потребує цілеспрямованих та взаємопов'язаних дій педагогів, дітей, батьків. Педагоги закладу навчають дошкільників змалку дбати про своє здоров’я, займатися фізкультурою, оздоровчими та загартовувальними процедурами, використовувати найпростіші прийо­ми масажу. У дошкільному закладі створено належну навчально-матеріальну базу та медико-психолого-педагогічні умови, які забезпе­чують високий рівень фізичного, психічного, інтелектуального розви­тку дітей відповідно до їхніх індивідуальних особливостей. Розробле­на власна система здоров'язберігаючої діяльності (з еколого-оздоровчої роботи), що ґрунтується на елементах інноваційних технологій А. Уманської, М. Єфименко, О. Стрельникової, колективних методик оздоровлення, яка складається з п'яти оздоровчих компонентів:
- медико-гігієнічного;
- психологічного:
- фізичного;
- оздоровчо-профілактичного;
- педагогічного.

/Files/images/DSC 4.JPG

Тутіна Валентина Іванівна, вихователь

Методичні рекомендації «Організація мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку»

Погоджено методичною радою науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Протокол № 6

від 18 грудня 2012 р.

Автори методичних рекомендацій «Організація мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку», значну увагу приділяють мовленнєвому розвитку, вихованню у дітей любові до Батьківщини, рідного краю, шанобливого ставлення до людей, поваги до народних традицій і звичаїв, державних символів та рідної мови, національних цінностей українського народу.

Автори методичних рекомендацій будують освітньо-виховний процес на основі функціонування української мови, українського літературного мовлення, шани до гідності людини її культури, мови.

Завдання педагогів, на думку авторів, полягає в тому, щоб поєднати мовленнєвий розвиток старшого дошкільника з елементами краєзнавства для успішної реалізацій Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Матеріали можуть бути використані для педагогічних працівників дошкільних закладів міста, початкової ланки школи та батьків.

/Files/images/DSC_0011.JPG

ПАРЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «РОЗВИВАЛЬНЕ ЧИТАННЯ ЗА АВТОРСЬКОЮ МЕТОДИКОЮ Л.ШЕЛЕСТОВОЇ»

Автори:

вихователь-методист Дігтяр З.І.

вихователь П’ятецька А.М.

МЕТА ПРОГРАМИ: викликати інтерес у дошкільників до читання через розв’язання серії інтелектуальних завдань, вправ, ігрових ситуацій; зосередити увагу малюків на ознайомленні з буквами, складами, словосполученнями за посібником Л.Шелестової «Вчимося читати»; розширити знання дітей про оточуючий світ, використовуючи різноманітний покидьковий матеріал.
/Files/images/laboratorya/DSC_0204.JPG

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «РОЗВИВАЛЬНЕ ЧИТАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ Л.ШЕЛЕСТОВОЇ»


Співавтори:

вихователь-методист Дігтяр З.І.

вихователь П’ятецька А.М.

вчителі-логопеди Гребінь Н.Л.

Криворот І.Д.

Посібник містить методичні рекомендації для батьків, вихователів, вчителів-логопедів щодо використання навчально-розвивального посібника Л.В.Шелестової «Вчимося читати» у роботі з дітьми дошкільного віку; перспективне планування занять з навчання читання дітей починаючи з 3-х років, орієнтовні розробки комбінованих та інтегрованих занять з дітьми дошкільного віку. До уваги батьків і педагогічних працівників робочий зошит для закріплення у дітей навичок читання, набутих під час організованих занять з дітьми.
Рекомендовано для вихователів, вчителів-логопедів та інших педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і батьків дітей дошкільного віку
/Files/images/laboratorya/DSC_0230.JPG

Матеріали на обласний "Конкурс спортивних майданчиків дошкільних навчальних закладів" , який спрямованийна активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та створення належної матеріально-технічної бази спортивних майданчиків.

Заклад нагороджено дипломом за III місце у цьому огляді-конкурсі.

/Files/images/ds 2.JPG

Матеріали на обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - "Школа сприяння здоров'ю"

/Files/images/DSC_0014.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 393

Коментарi