Картинки по запросу завдання педколективу на новий навчальний рік картинки

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020/2025 роки», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446, листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році", Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 №1/9-365 «Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» та з виконання рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти м.Білої Церкви від 28.08.2019 року у контексті підвищення якості надання освітніх послуг, створення оптимальних умов для піднесення ефективності освітньої діяльності, реалізації особистісного потенціалу кожного дошкільника.

Педагогічний колектив дошкільного закладу визначає пріоритетні напрямки роботи у 2019/2020 навчальному році:

1. Створювати умови для забезпечення в дошкільному навчальному закладі змісту освітнього процесу з дітьми дошкільного віку основним вимогам концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти, чинних комплексних, парціальних та спеціальних освітніх програм, дієвої особистісно - орієнтованої освітньої системи, щодо реалізації принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації, інтегрованості педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі для сприяння своєчасного становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної, психологічної готовності до нової соціальної ролі.

2. Підвищити результативність роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу щодо забезпечення та дотримання вимог з охорони праці, організовуючи безпечне, сучасне предметно-просторове розвивальне середовище сприятливе для формування необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізацій власних можливостей, гармонійно розвиненої особистості та індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

3. Удосконалити та розширити умови, спрямовані на збагачення соціального досвіду дитини у процесі основ економічної культури до освітньої лінії «Дитина у світі культури» підрозділ предметно-практична діяльність.

4. Продовжити роботу щодо формування ігрової компетенції у дітей дошкільного віку під час організації та проведення конструктивно-будівельних ігор.

Анимашки Линии

Кiлькiсть переглядiв: 536

Коментарi