ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Педагогічний колектив дошкільного закладу визначає пріоритетні напрямки роботи у 2020/2021 навчальному році:

1. Створювати безпечне середовище та рівні умови доступу до якісної освіти, відповідно для забезпечення в дошкільному навчальному закладі змісту освітнього процесу з дітьми дошкільного віку основним вимогам концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти, чинних комплексних, парціальних та спеціальних освітніх програм, дієвої особистісно - орієнтованої освітньої системи щодо реалізації принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації, інтегрованості педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі для сприяння своєчасного становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної, психологічної готовності до нової соціальної ролі.
2. Продовжити роботу щодо формування конструктивної діяльності у дітей дошкільного віку під час організації та проведення конструювання з паперу.
3. Підвищити результативність роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу щодо забезпечення елементарних математичних уявлень під час освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» для формування необхідних математичних уявлень, сенсорних еталонів, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізацій власних можливостей, гармонійно розвиненої особистості та індивідуальних пізнавальних потреб кожної дитини.
4. Удосконалити та розширити умови, спрямовані на збагачення соціальної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку до освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі».

Кiлькiсть переглядiв: 808

Коментарi